Terminy posiedzeń Rady Wydziału

PLANOWANE TERMINY
POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

2018

24 października

21 listopada

19 grudnia

 

2019

23 stycznia

27 lutego

20 marca

17 kwietnia

22 maja

26 czerwca