Terminy posiedzeń Rady Wydziału

PLANOWANE TERMINY
POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

2017

25 października

29 listopada

20 grudnia

 

2018

24 stycznia

28 lutego

21 marca

18 kwietnia

23 maja

20 czerwca