Terminy posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Nauk Biologicznych

2019

9 października

6 listopada

4 grudnia

2020

15 stycznia

12 lutego

4 marca

8 kwietnia

13 maja

3 czerwca

1 lipca