Terminy i sposoby zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim 2020/2021

Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się aplikację Teams na licencji uczelnianej albo platformę Wirtualny Kampus.

Zaliczenie stacjonarne (należy podać numer sali) może mieć miejsce tylko w przypadku zajęć praktycznych/ przedmiotów artystycznych, o ile organizacja zaliczenia spełnia wymogi sanitarne obowiązujące w epidemii. Przy zaliczeniu stacjonarnym należy zwrócić uwagę, żeby nie powodować zgromadzeń.
Zaliczenia i egzaminy zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2020/2021 w formie zdalnej OBLIGATORYJNIE mają formę zdalną z wykorzystaniem aplikacji Teams lub Wirtualny Kampus.
Sesja zaliczeniowa rozpoczyna się w 23 czerwca i trwa do 13 lipca 2021 roku.

Zaliczenia w Instytucie Sztuk Pięknych
Zaliczenia w Instytucie Muzyki

Powyższe linki są dostępne po zalogowaniu do uniwersyteckiego pakietu Microsoft Office 365