Terminy egzaminów w 2023

Harmonogram sesji egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego
w CJKP UMCS w 2023 roku

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2023 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego planowane są w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS – zgodnie z harmonogramem ww. Komisji – w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 5-6 lutego 2023 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 15-16 kwietnia 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 24-25 czerwca 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 18-19 listopada 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 5-6 lutego 2023 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych sesji egzaminacyjnych znajdą się na stronie CJKP w następujących terminach:

  • dla sesji w lutym – w grudniu 2022 roku,
  • dla sesji w kwietniu – w lutym2023 roku,
  • dla sesji w czerwcu – w kwietniu 2023 roku,
  • dla sesji w listopadzie – we wrześniu 2023 roku.

Rejestracja na egzamin i wypełnienie formularza on-line będzie możliwe dopiero po umieszczeniu na naszej stronie internetowej informacji szczegółowych na temat danej sesji egzaminacyjnej.