Terminy egzaminów w 2021

Harmonogram sesji egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego

w CJKP UMCS w 2021 roku

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2021 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego planowane są w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS – zgodnie z harmonogramem ww. Komisji – w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Informacje szczegółowe na temat poszczególnych sesji egzaminacyjnych znajdą się na stronie CJKP w następujących terminach:

- dla sesji w styczniu – pod koniec listopada 2020 roku,

- dla sesji w marcu – pod koniec stycznia 2021 roku,

- dla sesji w czerwcu – w połowie kwietnia 2021 roku,

- dla sesji w listopadzie – w połowie września 2021 roku.

Rejestracja na egzamin i wypełnienie formularza on-line będzie możliwe dopiero po umieszczeniu informacji szczegółowych na temat danej sesji egzaminacyjnej.