Terminy egzaminów w 2020

Harmonogram sesji egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego w CJKP UMCS w 2020 roku 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy. B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Informacje szczegółowe na temat poszczególnych sesji egzaminacyjnych znajdą się na stronie CJKP w następujących terminach:

  • dla sesji w styczniu – w październiku 2019 roku,
  • dla sesji w marcu – w grudniu 2019 roku,
  • dla sesji w październiku – ok. połowy sierpnia 2020 roku.

Rejestracja na egzamin i wypełnienie formularza on-line będzie możliwe dopiero po umieszczeniu informacji szczegółowych na temat danej sesji egzaminacyjnej.