Terminy egzaminów w 2019 i 2020

Harmonogram sesji egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego w CJKP UMCS w 2019 roku 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2019 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 9-10 marca 2019 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 15-16 czerwca 2019 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 23-24 listopada 2019 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Informacje szczegółowe na temat poszczególnych sesji egzaminacyjnych znajdą się na stronie CJKP w następujących terminach:

- dla sesji w marcu – pod koniec grudnia 2018 roku,

- dla sesji w czerwcu – pod koniec marca 2019 roku,

- dla sesji w listopadzie – pod koniec sierpnia 2019 roku.

Rejestracja na egzamin i wypełnienie formularza on-line będzie możliwe dopiero po umieszczeniu informacji szczegółowych na temat danej sesji egzaminacyjnej.

Harmonogram sesji egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego w CJKP UMCS w 2020 roku 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Informacje szczegółowe na temat poszczególnych sesji egzaminacyjnych znajdą się na stronie CJKP w następujących terminach:

- dla sesji w styczniu – w październiku 2019 roku,

- dla sesji w marcu – w grudniu 2019 roku,

- dla sesji w czerwcu – w marcu 2020 roku,

- dla sesji w październiku – w lipcu 2020 roku.

Rejestracja na egzamin i wypełnienie formularza on-line będzie możliwe dopiero po umieszczeniu informacji szczegółowych na temat danej sesji egzaminacyjnej.