Terminy egzaminów w 2018 r.

Harmonogram sesji egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego w CJKP UMCS w 2018 roku ogłoszony przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 19-20 maja 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 21-22 lipca 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 listopada 2018 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Informacje szczegółowe na temat poszczególnych sesji egzaminacyjnych znajdą się na stronie CJKP w następujących terminach:

- dla sesji w maju – na początku lutego 2018 roku,

- dla sesji w lipcu – na początku kwietnia 2018 roku,

- dla sesji w listopadzie – na początku sierpnia 2018 roku.

Rejestracja na egzamin i wypełnienie formularza on-line będzie możliwe dopiero po umieszczeniu informacji szczegółowych na temat danej sesji egzaminacyjnej.