Terminarz SDNSiP DW

Rekrutacja dodatkowa do dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo ze względu na planowaną realizację prac w ramach programu "Doktorat Wdrożeniowy"

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, jest prowadzona we współpracy z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach.

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji szkoły doktorskiej: dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. nadzw. UMCS

Wykaz tematyk badawczych stanowiących podstawę do postępowania rekrutacyjnego

Deklaracja wyboru tematyki badawczej

Limit przyjęć * Zasady Rekrutacji * Regulamin * Program Kształcenia

Rekrutacja dodatkowa do dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo ze względu na planowaną realizację prac w ramach programu "Doktorat Wdrożeniowy" w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się według następującego terminarza:

22.08.2019 – uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
6.09.2019 – zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej;
13.09.2019 – rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami oraz sporządzenie protokołu, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania rekrutacyjnego wraz z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego Kandydata do szkoły doktorskiej.