Terminarz SDNSiP

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, jest prowadzona we współpracy z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, w dyscyplinach naukowych:

 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku,
 • rolnictwo i ogrodnictwo.

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji szkoły doktorskiej: dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. nadzw. UMCS

Wykaz tematyk badawczych stanowiących podstawę do postępowania rekrutacyjnego

Deklaracja wyboru tematyki badawczej

Abstrakty: dr hab. Joanna Wiącek prof. IA PAN; dr hab. Monika Szymańska-Chargot, dr hab. Elżbieta Grządka UMCS; dr hab. Rafał Pudełko

Terminarz * Limit przyjęć * Zasady Rekrutacji * Regulamin * Program Kształcenia

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się według następującego terminarza:

Biuro Szkół Doktorskich - dyżury

 • 17.06.2019 r., uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • 17.06.2019 r., rozpoczęcie przyjmowania dokumentów Kandydatów, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin;
 • 19.07.2019 r., wyznaczenie przez Pełnomocnika składu Podkomisji do przeprowadzenia oceny kandydatów w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych;
 • 19.08.2019 r., zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • 19.08.2019 r., zakończenie przyjmowania dokumentów od Kandydatów. Dokumenty wysłane pocztą muszą wpłynąć do 19.08.2019 r.;
 • 23.08.2019 r., posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej mające na celu organizację procesu rekrutacji w ramach dyscyplin naukowych;
 • 26.08.2019 r. - 02.09.2019 r., rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w ramach dyscyplin:
  • 26.08.2019 r., nauki biologiczne;
  • 27.08.2019 r., nauki chemiczne;
  • 28.08.2019 r., nauki o Ziemi i środowisku;
  • 29.08.2019 r., matematyka;
  • 30.08.2019 r., rolnictwo i ogrodnictwo;
  • 02.09.2019 r., nauki fizyczne;
 • 09.09.2019 r., posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania wraz z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego Kandydata do szkoły doktorskiej;
 • 10-13.09.2019 r., przekazanie protokołu Rektorowi lub upoważnionemu przez Niego Prorektorowi oraz dokonanie wpisów na listę doktorantów.