Terminarz SDNSiP

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, jest prowadzona we współpracy z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, w dyscyplinach naukowych:

  • matematyka,
  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki fizyczne,
  • nauki o Ziemi i środowisku,
  • rolnictwo i ogrodnictwo.

Dyrektor szkoły doktorskiej: dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. nadzw. UMCS

Terminarz * Limit przyjęć * Zasady Rekrutacji * Regulamin * Program Kształcenia