Terminarz SDNS

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, w dyscyplinach naukowych:

  • ekonomia i finanse,
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • nauki prawne,
  • nauki socjologiczne,
  • pedagogika,
  • psychologia.

Dyrektor szkoły doktorskiej: dr hab. Agata Ziętek, prof. nadzw. UMCS

Terminarz * Limit przyjęć * Życiorys Naukowy * EnglishCV * Zasady Rekrutacji * Regulamin * Program Kształcenia