Terminarz SDNS

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, w dyscyplinach naukowych:

 • ekonomia i finanse,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • psychologia.

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji szkoły doktorskiej: dr hab. Agata Ziętek, prof. nadzw. UMCS

Terminarz * Limit przyjęć * Życiorys Naukowy * EnglishCV * Zasady Rekrutacji * Regulamin * Program Kształcenia

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się według następującego terminarza:

Biuro Szkół Doktorskich - dyżury

 • 17.06.2019 r., uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • 17.06.2019 r., rozpoczęcie przyjmowania dokumentów Kandydatów, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin;
 • 20.07.2019 r., zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • 22.07.2019 r., zakończenie przyjmowania dokumentów od Kandydatów. Dokumenty wysłane pocztą muszą wpłynąć do 22.07.2019 r. na adres biura Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin). Cudzoziemcy mogą przesłać skany dokumentów na adres mailowy Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (liczy się data wpłynięcia dokumentów);
 • 27.07.2019 r. - 31.07.2019 r., rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w ramach dyscyplin:
  • 27.07.2019 r., nauki prawne, nauki socjologiczne;
  • 29.07.2019 r., ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości;
  • 30.07.2019 r., pedagogika, psychologia;
  • 31.07.2019 r., nauki o polityce i administracji publicznej, nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 • 03.08.2019 r., ogłoszenie wyników.