Terminarz SDNH

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, w dyscyplinach naukowych:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o kulturze i religii,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji szkoły doktorskiej: Prof. dr hab. Maria Juda

Terminarz * Limit przyjęć * Zasady Rekrutacji * Życiorys Naukowy * Scholarly Questionnaire * Artistic Questionnaire * Życiorys Artystyczny * Regulamin * Program Kształcenia

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się według następującego terminarza:

Biuro Szkół Doktorskich - dyżury

 • 15.07.2019 r., uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • 19.08.2019 r., rozpoczęcie przyjmowania dokumentów Kandydatów, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin;
 • 23.08.2019 r., zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • 23.08.2019 r., zakończenie przyjmowania dokumentów od Kandydatów. Dokumenty wysłane pocztą muszą wpłynąć do 23.08.2019 r. na adres biura Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin);
 • 02.09.2019 r. - 07.09.2019 r., rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w ramach dyscyplin:
  • 02.09.2019 r., filozofia;
  • 03.09.2019 r., historia;
  • 04.09.2019 r., językoznawstwo;
  • 05.09.2019 r., literaturoznawstwo;
  • 06.09.2019 r., nauki o kulturze i religii;
  • 07.09.2019 r. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • 10.09.2019 r., posiedzenie komisji;
 • 12.09.2019 r., ogłoszenie wyników.