Terminarz SDNH

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, w dyscyplinach naukowych:

  • filozofia,
  • historia,
  • językoznawstwo,
  • literaturoznawstwo,
  • nauki o kulturze i religii,
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji szkoły doktorskiej: Prof. dr hab. Maria Juda

Terminarz * Limit przyjęć * Zasady Rekrutacji * Życiorys Naukowy * Scholarly Questionnaire * Artistic Questionnaire * Życiorys Artystyczny * Regulamin * Program Kształcenia