Terminarz rekrutacji 2018/2019

Przedstawiamy harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich:

1) 16 kwietnia 2018 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów na stronie www.irk.umcs.pl;

2) 25 czerwca 2018 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną (UWAGA! Dotyczy kierunków studiów na Wydziale Artystycznym oraz kierunku logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym);

3) 26 czerwca - 13 lipca 2018 r. – egzaminy wstępne (rozmowy kwalifikacyjne i sprawdziany uzdolnień kierunkowych);

4) 6 lipca 2018 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na większości kierunków (z zastrzeżeniem pkt 2);

5) 11 lipca 2018 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK;

6) 13 - 14 lipca i 16 lipca 2018 r. – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłasza następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

7) 18 lipca 2018 r. – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;

8) 19-20 lipca 2018 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy;

9) 24 lipca 2018 r. – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;

10) 25-26 lipca 2018 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy.

Uwaga Kandydaci na studia II stopnia!

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów II stopnia odbędzie w terminach od lipca do 22 września 2018 r. Szczegóły dot. rekrutacji na poszczególne kierunki studiów będą dostępne w opisach poszczególnych kierunków studiów dostępnych na portalu www.irk.umcs.pl

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu przebiegu rekrutacji i wysokości opłaty rekrutacyjnej na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji:
tel. (81) 537 58 80 (w godz. 9.00 - 14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel. +48 81 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
Pobierz informator w języku ukraińskim

Informacja w języku rosyjskim:
tel. +48 81 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl
Pobierz informator w języku rosyjskim

Broszura informacyjna UMCS dla kandydatów na studia 2018/2019