Tematy prac dyplomowych

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością ochrony danych osobowych, polegającą w szczególności na nieudostępnianiu za pomocą serwisu www.umcs.pl plików zawierających dane osobowe, np. dokumentów z imionami i nazwiskami studentów, niniejsza strona internetowa zawierająca zestawienie tematów prac dyplomowych studentów nie będzie dostępna.

Informacje dotyczące tematów prac dyplomowych studentów są dostępne w systemie APD po zalogowaniu na indywidulane konto Pracownika oraz skorzystanie z opcji wyszukiwania w katalogu prac.