Technologie cyfrowe w animacji kultury, II stopień

 

Nazwa kierunku

Technologie cyfrowe w animacji kultury, II stopień

Specjalności

-

Język wykładowy

polski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Celem studiów stacjonarnych II stopnia „Technologie cyfrowe w animacji kultury” jest przygotowanie absolwenta-specjalisty do pracy w nowoczesnych instytucjach kultury – wykorzystujących na co dzień techniki multimedialne, nowych ośrodkach animujących praktyki kulturalne z wykorzystaniem technologii ICT (ang. information and communication technology) – takich jak medialaby, inkubatory przedsiębiorczości – działające na styku nowych technologii, sztuki i nauki, portalach internetowych i różnych serwisach sieciowych zajmujących się problematyką kulturalną  oraz w instytucjach dygitalizujących dziedzictwo kulturowo-historyczne Polski i Europy. Studia mają interdyscyplinarny charakter i zapewniają unikatowe połączenie umiejętności praktycznych związanych z obsługą narzędzi i aplikacji cyfrowych z zaawansowaną wiedzą teoretyczną i metodologiczną dotyczącą różnych zjawisk kulturowych. Studia II stopnia ,,Technologie cyfrowe w animacji kultury’’ prowadzone przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS są unikatowe w skali ogólnopolskiej, gdyż stanowią jedyną tego typu propozycję w kraju - żaden inny uniwersytet, ani uczelnia niepubliczna nie prowadzą studiów poświęconych stosowaniu narzędzi cyfrowych w animowaniu zjawisk kulturowych oraz ich badaniu.

Studia przewidują w swym programie przedmioty związane z wiedzą i umiejętnościami możliwymi do wykorzystania w środowisku międzynarodowym. Są to m.in. takie przedmioty, jak:  grafika komputerowa, tworzenie treści dla Internetu, projektowanie stron internetowych, środowisko programistyczne web developera, promocja w mediach społecznościowych, design – strategie projektowania. W programie studiów przewidziane jest też translatorium języka angielskiego wyposażające studentów w praktyczne umiejętności językowe umożliwiające swobodne poruszanie się merytoryczne w zagadnieniach związanych z obszarem technologii cyfrowych.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego czego możesz się nauczyć na naszym kierunku? Zapoznaj się z multimedialnymi projektami tworzonymi przez naszych studentów w ramach zajęć:
https://www.umcs.pl/pl/projekty-studenckie,8295.htm 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

 

 

Sylwetka absolwenta

Po skończeniu studiów II stopnia „Technologie cyfrowe w animacji kultury”, absolwent będzie posiadał szerokie kompetencje cyfrowe umożliwiające:

 • animowanie różnych zjawisk w obszarze kultury – zwłaszcza w cyberprzestrzeni: jej wytwarzanie, przetwarzanie, zarządzanie  i komunikowanie,
 • sprawne posługiwanie się cyfrowymi technologiami do zdobywania i przetwarzania informacji,
 • komunikowanie się za pomocą aplikacji internetowych,
 • tworzenie multimediów,
 • programowanie,
 • tworzenie stron internetowych,
 • analizowanie zasobów Internetu (big data)
 • diagnozowanie trendów kulturowych,
 • wizualizację danych i informacji,
 • pisanie tekstów dla portali internetowych,
 • promowanie wydarzeń kulturalnych za pomocą nowych mediów w Internecie.

 

Uprawnienia zawodowe

Absolwent posiądzie kwalifikacje niezbędne w skutecznym aplikowaniu o pracę m.in. w następujących miejscach:

 • redakcjach portali internetowych,
 • nowych mediach,
 • nowoczesnych placówkach kulturalnych wykorzystujących szeroko technologie ICT,
 • interaktywnych muzeach,
 • agencjach reklamowych uprawiających marketing internetowy,
 • zespołach przygotowujących oprogramowanie i aplikacje desktopowe oraz mobilne
 • pracy naukowo-badawczej w zakresie humanistyki cyfrowej.

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Fundacje, stowarzyszenia i firmy zajmujące się działalnością kulturalną i/lub medialną i/lub edukacyjną, agencje reklamowe, redakcje portali internetowych, telewizja i innej instytucji zajmującej się szeroko pojętą działalnością medialną i/lub kulturową i/lub edukacyjno – szkoleniową (np. mediateki, medialaby, fundacje, galerie sztuki, domy, centra, instytuty kultury, akademickie ośrodki kultury, agencje interaktywne i in.)

Jednostka prowadząca

Instytut Nauk o Kulturze UMCS

Opiekun kierunku

mgr Martyna Bakun

mgr Wojciech Miedziocha 

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Magdalena Małocha

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Magdalena Chudy

 

Dodatkowe informacje (linki)

1. Zapoznaj się z multimedialnymi projektami tworzonymi przez naszych studentów w ramach zajęć:
https://www.umcs.pl/pl/projekty-studenckie,8295.htm 

2. Zapoznaj się z sylwetkami absolwentów Instytutu Nauk o Kulturze:
https://www.umcs.pl/pl/absolwenci,8297.htm

3. Strona główna Instytutu Nauk o Kulturze:
https://www.umcs.pl/pl/instytut-nauk-o-kulturze-umcs,8277.htm

4. Szczegóły na temat rekrutacji: 
https://rejestracja.umcs.pl/Rekrutacja/kierunki/1573

5. Strona Facebook Instytutu Nauk o Kulturze:
https://www.facebook.com/kulturoznawstwoUMCS

 

Program studiów

Od roku akad. 2019/2020: