Technologie cyfrowe w animacji kultury, I stopień

 

Nazwa kierunku

Technologie cyfrowe w animacji kultury, I stopień

Specjalności

Projektowanie na potrzeby rynku gier wideo (NOWOŚĆ)

Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowego (NOWOŚĆ)

Język wykładowy

polski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Technologie cyfrowe w animacji kultury to jeden z najbardziej innowacyjnych i nowatorskich kierunków studiów w Polsce, łączący praktyczne umiejętności dotyczące technologii cyfrowych z refleksją nad współczesną kulturą. Dlatego też studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie szerokich kompetencji praktycznych w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej). Program studiów został opracowany w ścisłej współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się praktycznymi działaniami w sferze szeroko rozumianej kultury cyfrowej.

Kadra dydaktyczna składa się praktyków: specjalistów od gier komputerowych, profesjonalnych grafików komputerowych, informatyków, a także badaczy specjalizujących się w tematyce współczesnej kultury, komunikacji wizualnej, nowych mediów i kultury cyfrowej.

Kierunek technologie cyfrowe w animacji kultury (licencjat) otrzymał Certyfikat Akredytacyjny "Studia z Przyszłością" Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,8304,certyfikat-akredytacyjny-studia-z-przyszloscia-dla-technologii-cyfrowych-w-animacji-kultury,75933.chtm). Certyfikaty przyznawane są kierunkom wyróżniającym się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. W opinii ekspertów Komisji Certyfikacyjnej kierunek otrzymał łącznie 89 (na 90 możliwych) punktów. Poza Certyfikatem Akredytacyjnym kierunek technologie cyfrowe w animacji kultury dostał również Wyróżnienie Specjalne - Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji”, który otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. "Technologie cyfrowe w animacji kultury na UMCS znalazły się tym samym w gronie 15 najlepszych w Polsce kierunków studiów.

Od roku akademickiego 2022/23 na kierunku uruchomione zostaną dwie nowe specjalności:

PROJEKTOWANIE NA POTRZEBY RYNKU GIER WIDEO – specjalność, która powstała przy współpracy z przedstawicielami Centrum Badań Gier Wideo UMCS oraz Fundacji Lubelski Gamedev zrzeszającej firmy i twórców gier z Lubelszczyzny. W ramach specjalności zaplanowano 270 godzin zajęć pozwalających nabyć niezbędne kompetencje do kompleksowego projektowania na potrzeby rynku gier wideo. Studenci pozyskają praktyczne umiejętności w takich obszarach jak: modelowanie 3D postaci, środowisk i wnętrz do gier wideo, projektowanie interfejsów, level design i praca z silnikami gier wideo. Dopełnieniem części praktycznej są zajęcia teoretyczne z zakresu groznawstwa i metod badań gier wideo, kultury gier wideo i projektowania. Program realizowany jest przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu gier oraz przez uznanych medioznawców specjalizujących się w badaniach gier wideo.

MULTIMEDIA W PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – nowoczesne instytucje kultury coraz częściej potrzebują specjalistów, którzy posiadają wiedzę na temat zaawansowanej obsługi narzędzi cyfrowych: potrafiących tworzyć modele 3D, znających zagadnienia druku 3D i fotogrametrii oraz potrafiących tworzyć animacje komputerowe i wizualizacje 3D. Nasza specjalizacja pozwala nabyć te umiejętności oraz wiedzę na temat trendów w promocji dziedzictwa kulturowego, czy wykorzystania aplikacji multimedialnych w instytucjach kultury. Na specjalności praktyczna wiedza techniczna łączy się z refleksją teoretyczną na temat wykorzystania multimediów w nowoczesnych instytucjach kultury. Specjalność powstała przy współpracy z Centrum Badań Gier Wideo UMCS i Fundacją Lubelski Gamedev.

 

Sylwetka absolwenta

Po skończeniu studiów Technologie cyfrowe w animacji kultury, absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z obszarów:

• tworzenie multimediów i grafiki komputerowej 2D i 3D

• modelowania 3D i animacji komputerowej

• tworzenie stron internetowych i administrowania nimi

• tworzenie cyfrowych, multimedialnych narracji i tekstów dla portali internetowych

• zdobywanie i przetwarzanie informacji za pomocą cyfrowych narzędzi

• wizualizowanie danych i treści kulturowych

• promowania wydarzeń kulturalnych za pomocą nowych mediów

• funkcjonowanie kultury społeczeństwa informacyjnego i cyberkultury. 

 

Uprawnienia zawodowe

Absolwent posiądzie kwalifikacje niezbędne w skutecznym aplikowaniu o pracę m.in. w następujących miejscach:
 
• w agencjach reklamowych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,
• w nowoczesnych placówkach kulturalnych i ośrodkach kultury (medialabach),
• w mediach (TV, radio, prasa), wydawnictwach, internetowych portalach informacyjnych
• w firmach prowadzących portale specjalizujące się w problematyce kulturalnej,
• w firmach zajmujących się badaniem zasobów sieciowych i analizą trendów kulturowych pod kątem marketingowym
• w centrach kultury, domach kultury, muzeach, galeriach sztuki.

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Fundacje, stowarzyszenia i firmy zajmujące się działalnością kulturalną i/lub medialną i/lub edukacyjną, agencje reklamowe, redakcje portali internetowych, telewizja i innej instytucji zajmującej się szeroko pojętą działalnością medialną i/lub kulturową i/lub edukacyjno – szkoleniową (np. mediateki, medialaby, fundacje, galerie sztuki, domy, centra, instytuty kultury, akademickie ośrodki kultury, agencje interaktywne i in.)

Jednostka prowadząca

Instytut Nauk o Kulturze UMCS

Centrum Badań Gier Wideo

Opiekun kierunku

dr Radosław Bomba, prof. UMCS

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Magdalena Małocha

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Magdalena Chudy

 

Dodatkowe informacje (linki)

1. Zapoznaj się z multimedialnymi projektami tworzonymi przez naszych studentów w ramach zajęć:
https://www.umcs.pl/pl/projekty-studenckie,8295.htm 

2. Zapoznaj się z sylwetkami absolwentów Instytutu Nauk o Kulturze:
https://www.umcs.pl/pl/absolwenci,8297.htm

3. Strona główna Instytutu Nauk o Kulturze:
https://www.umcs.pl/pl/instytut-nauk-o-kulturze-umcs,8277.htm

4. Szczegóły na temat rekrutacji:
https://rejestracja.umcs.pl/Rekrutacja/kierunki/1573

5. Strona Facebook Instytutu Nauk o Kulturze:
https://www.facebook.com/kulturoznawstwoUMCS 

 

Program studiów

Od roku akad. 2019/2020:

 

 

 

Od roku akad. 2022/2023:

Specjalność: Projektowanie na potrzeby rynku gier wideo

 

Specjalność: Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowego