Dla pracownika - jak przeprowadzić zajęcia online

Aby poprowadzić zajęcia lub wykłady online, należy zalogować się w aplikacji, a potem:

 1. Stworzyć zespół, czyli grupę ćwiczeniową lub wykładową

  Jak utworzyć zespół?

  Podczas tworzenia zespołów zachęcamy do nazywania ich w sposób jasny dla studentów - z podaniem kierunku, roku i nazwy przedmiotu, na przykład: Prawo, II rok, Europejskie prawo procesowe.
 2. Zaprosić członków zespołu (studentów)

  Można to zrobić na trzy sposoby:

  - generując kod zespołu i udostępniając go studentom - jak wygenerować kod?,
  - generując link do zespołu i udostępniając go studentom - jak wygenerować link? ,
  - wpisując adresy mailowe studentów w ustawieniach spotkania. 

  Kody oraz linki można udostępniać studentom poprzez wiadomości wewnętrzne USOS, mailowo czy też publikując je w profilach osobowych albo w ogłoszeniach na tablicach stronach wydziałowych (w przypadku publikacji na www prosimy o precyzyjne opisy, dla której grupy jest dany kod/link).

  W przypadku pierwszych dwóch opcji (kod oraz link) zaproszenie zadziała, jeśli student jest już zalogowany w Teams. 
 3. Utworzyć spotkanie, czyli zajęcia/wykłady w określonym terminie

  Jak utworzyć spotkanie?

  Ważne! Podczas edycji spotkania należy wybrać Kanał - utworzony wcześniej zespół. Zaproszone do zespołu osoby zobaczą spotkanie w swoim kalendarzu.

 4. Rozpocząć spotkanie

  Aby rozpocząć spotkanie, należy do niego dołączyć i zaczekać, aż inni uczestnicy spotkania także to zrobią. Dołączyć można, wyświetlając spotkanie w kalendarzu i klikając opcję "Dołącz".

  Jak dołączyć do spotkania?

  Po dołączeniu do spotkania otrzymamy poniższy widok:


  W tym momencie można (opcje od lewej):