zaliczenie lb z fizykoterapii

mgr inż. Anna Stolarek

11.06.2019

Osoby, które nie zaliczyły laboratorium z fizykoterapii mają ustalony termin poprawy na 24 czerwca o godz. 7:30 w Bio-Relaxie przy ul. Zielonej 28 a