STYPENDIA- nowe zasady

mgr inż. Anna Stolarek

01.04.2020

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju wprowadzamy od dzisiaj, aż do odwołania wnioskowanie w pełni elektroniczne poprzez system USOSweb. Oznacza to, że studenci NIE BĘDĄ zobowiązani do dostarczania wniosków oraz dokumentów w wersji papierowej.

Co ważne, wszelkie załączniki potwierdzające trudną sytuację życiową studenta (zapomogi), czy trudną sytuację materialną studenta i jego rodziny, studenci będą zobowiązani wgrać w formie plików PDF do USOSweb. Warto podkreślić, że również plik JPG (czyli np. zdjęcie zrobione komórką) można przekonwertować za pomocą konwertora plików do formatu PDF. Jest to o tyle cenna informacja, że student nie musi mieć w domu skanera. Wystarczy smartfon i pobrana aplikacja do konwertowania plików.


STUDENCI

1.Zasadniczą zmianą podczas wnioskowania u studentów jest to, że WSZYSTKO STUDENCI SKŁADAJĄ ELEKTRONICZNIE poprzez wgrywanie odpowiednich ZAŁĄCZNIKÓW W FORMACIE PDF do systemu (dokumenty, które do tej pory były dołączane do wniosku papierowego np. zaświadczenie z US, składki z ZUS, umowa najmu mieszkania, wypis ze szpitala w przypadku zapomogi itp.) teraz będą dołączone w formie elektronicznej w USOSweb jako załączniki.

2. Studenci nie będą drukować ani przynosić/wysyłać dokumentów tylko wszystko co niezbędne powinno być w USOSweb.

3. Studenci aby podpisać i złożyć wniosek elektronicznie będą GENEROWAĆ SOBIE KOD AUTORYZACYJNY POPRZEZ USOSWEB, który przyjdzie do nich na maila a następnie w odpowiednim miejscu będą musieli go w USOSweb wpisać (kolejny ekran, wszystko USOSweb im podpowie). Po wpisaniu kodu i kliknięciu _Podpisz i złóż elektronicznie_ wniosek studenta zostanie zarejestrowany i od razu ZMIENI STATUS NA ZŁOŻONY (to ważne).

*** Studenci mają zaktualizowane instrukcje (USOSweb nad wnioskami) w kontekście wgrywania załączników oraz generowania kodu autoryzacyjnego.


W razie technicznych problemów prosimy pisać na usos@umcs.pl , usosweb@umcs.pl