Rehabilitacja społeczna i zawodowa POPRAWKA

mgr inż. Anna Marchewka-Stolarek

17.02.2021

Termin zaliczenia poprawkowego z Rehabilitacji społecznej i zawodowej u Pani mgr M. Mikusek odbędzie się 18.02.2021 o godz. 10.00 w budynku wydziału