ODBIÓR DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW

mgr inż. Anna Stolarek

20.08.2020

Uprzejmie informuję, że od 20.08.2020 r mogą odbierać dyplomy absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu dyplomowego w lipcu.

Dziekanat przyjmuje interesantów z zachowańiem reżimu sanitarnego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

W biurze może znajdować się tylko 1 osoba obsługiwana, która jest  w maseczce lub przyłbicy ochronnej.