Obrony prac dyplomowych Administracja publiczna

mgr inż. Anna Stolarek

08.06.2020

Termin egzaminu dyplomowego wyznaczono na 16 lipca 2020 r .

Egzamin będzie się odbywał on-line na platformie Office 365/Teams.

Konkretne godziny zostaną ustalone w późniejszym terminie.

DWA tygodnie przed planowanym terminem obrony (do 2 lipca) poprzez wrzutnię znajdującą się w przedsionku budynku wydziału lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty student składa w dziekanacie: 

1)    wydrukowany z systemu APD jeden egzemplarz pracy dyplomowej w postaci wydruku dwustronnego na kartach formatu A4 w miękkiej oprawie wraz z numerami kontrolnymi;
* kolejność stron w pracy: strona 1. - strona tytułowa(bez wydrukowanego numeru)
 * temat pracy powinien być przetłumaczony na język angielski,
2)    oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej z APD.
3)    Na żądanie Promotora student składa do promotora jeden lub dwa wydrukowane z systemu APD egzemplarze pracy dyplomowej.
4)    4 zdjęcia formatu 4,5 x 6,5 cm na jasnym tle,
5)    dowód opłaty za dyplom w kwocie 60 zł, wniesionej na indywidualny nr konta,
6)    legitymację studencką lub  stosowne oświadczenie.

Wszystie dokumenty powinny być zapakowane w jeden pakunek opisany imieniem,  nazwiskiem i numerem albumu studenta z oznaczeniem kierunku studiów.

Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język angielski. Wniosek absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy dołączyć 1 dodatkowe zdjęcie formatu 4,5 x 6,5 cm (identyczne, jak te, które były składane do dyplomu w języku polskim). Opłata za dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wynosi 40 zł.