możliwość korzystania z zasobów elektronicznych

mgr inż. Anna Stolarek

12.03.2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej Biblioteka UMCS jest zamknięta dla czytelników, mimo
to mają Państwo możliwość korzystania z zasobów elektronicznych według
zasad korzystania z licencjonowanych E-zasobów [1].

Pracownicy i studenci UMCS mają dostęp do licencjonowanych zasobów
elektronicznych z dowolnych komputerów poza siecią UMCS. Warunkiem
połączenia jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego. Przy logowaniu
należy wpisać nr karty bibliotecznej oraz hasło konta bibliotecznego.

Wyniki wyszukiwań w bazach danych można kopiować na dysk oraz drukować w
ilościach wskazujących na wykorzystanie do indywidualnych celów
naukowych. Zabronione jest sekwencyjne, systemowe pobieranie danych oraz
odpłatne udostępnianie zawartości elektronicznej osobom trzecim.

Odblokowanie lub aktualizacja konta bibliotecznego możliwa jest
telefonicznie lub drogą e-mail w Wypożyczalni BG UMCS: tel. (81) 537 58
02, cyrkul@umcs.lublin.pl

E-zasoby [2]:

E-zasoby-Wyszukiwarka baz danych [3]

PRIMO wyszukiwarka naukowa [4]

Biblioteka Cyfrowa UMCS [5]

E-książki [6]:

Znajdź e-booka [7]
Wyszukiwarka wszystkich poniższych serwisów książkowych licencjonowanych
przez UMCS oraz dostępnych w formie Open Access.
IBUKlibra [8]
Z sieci UMCS możliwy jest obecnie dostęp do blisko 2000 pozycji [9] z
zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych,
matematyczno-przyrodniczych i informatyki.
Każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez pięć osób, a w przypadku
28 najczęściej wykorzystywanych tytułów - przez dziesięciu użytkowników.
Books De Gruyter Publishers [10]
Ponad 90-tysięczna kolekcja akademickich e-książek wydawnictwa De
Gruyter. Zbiór obejmuje wiele dziedzin, w tym z nauk humanistycznych i
społecznych takich jak: architektura i design, sztuka, studia nad Azją i
Pacyfikiem, historia, prawo, lingwistyka i semiotyka, prawo, muzyka i
filozofia.
Academic Research Source eBooks - było EBSCO eBook Academic Collection
[11]
W kolekcji tej można czytać książki online - w formacie PDF lub przez
czytnik EPU. Można korzystać również offline, pobierając (wypożyczając
na 7 dni) książkę na własne urządzenie i czytając ją w programie Adobe
Digital Editions. Wypożyczenie (pobranie) książki możliwe jest przy
zalogowanie się na osobisty interfejs EBSCO-ebook Academic Collection.
Za pierwszym razem trzeba utworzyć konto EBSCOhost z adresu
https://auth.ebsco.zone/user/create - zarejestrowanie konta możliwe jest
tylko w sieci UMCS, np. w Czytelni Informacji Naukowej BG UMCS.
Książki kupione decyzją Czytelnika (EBSCO-E-book Collection) [12]
W roku 2019 zostało kupionych do zbiorów Biblioteki Głównej UMCS 52
tytułów książek elektronicznych.
ProQuest Ebook Central [13]
Udostępnia pełnotekstowe, anglojęzyczne pozycje książkowe w wersji
cyfrowej. Uniwersytet zakupił 163 tytuły, uprzednio wybrane przez
pracowników naukowych. E-booki reprezentują nauki ścisłe i
humanistyczne.
WILEY ONLINE LIBRARY Books [14]
Kolekcja pełnotekstowych książek (2450 tytułów) wydawnictwa Wiley z
zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social
Science.
Książki elektroniczne w licencjach krajowych [15]
Wyszukiwarka książek elektronicznych w licencjach krajowych - pozwala
wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin. Wybór
dziedziny jest konieczny. Jeśli nie zostanie wybrana określona
poddziedzina, wtedy wyświetli się cała dziedzina. Niniejsza wyszukiwarka
będzie docelowo obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji
krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Na razie można przeglądać 77.497
e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018,
2515 e-książek wydanych przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449
e-książek wydanych przez Wileya w roku 2009 i 2015.
ScienceDirect Books [16]
Wielodziedzinowy pakiet książek w ramach licencji krajowej Elsevier -
licencja została rozszerzona o pakiet zawierający 838 monografii z roku
2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z
lat 2011-2015.
Springerlink Books [17]
Wielodziedzinowy pakiet książek w ramach licencji krajowej - blisko 150
tys. tytułów.

E-czasopisma [18]:

Znajdź e-czasopisma. Lista A-Z [19]
Wyszukiwarka A-Z-ExLibris prezentuje licencjonowane przez UMCS tytuły
czasopism ze wszystkich poniższych kolekcji oraz dostępne w formie Open
Access.
Platforma e-czasopism naukowych na UMCS [20]
Platforma e-czasopism naukowych udostępnia 29 periodyków wydawanych
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Funkcjonują one
w modelu Open Access na otwartych licencjach Creative Commons.
Portal czasopism naukowych [21]
Właścicielem portalu jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Portal obsługuje i prezentuje obecnie pełną treść 48 periodyków i
czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami
naukowymi z całej Polski. Portal udostępnia czasopisma płatne oraz
czasopisma w formacie open access. Portal jest zasobem licencjonowanym
przez UMCS.
Czasopisma IMPAN [22]
Czasopisma w wersji online wydawane przez Instytutu Matematyki Polskiej
Akademii Nauk dostępne od 2001 r.
Czytelnia Czasopism Prawniczych [23]
Licencjonowany dostęp do następujących tytułów:
Europejski Przegląd Sądowy
Finanse Komunalne
Glosa
Krajowa Rada Sądownictwa
Państwo i Prawo
Prawo Papierów Wartościowych
Prokurator
Przegląd Podatkowy
Przegląd Prawa Handlowego
Samorząd Terytorialny
American Chemical Society [24]
Dostęp do 47 czasopism z pakietu ACS Web Editions, obejmującego roczniki
od 1996 włącznie, czasopisma Chemical Engineering News Online oraz
pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne.
American Institut of Physics - Scitation [25]
APS Journals [26]
Cambridge Journals [27]
Czasopisma Cambridge University Press (CUP) są udostępniane w kolekcji
FULL (337 tytułów).
Oxford University Press (OUP) [28]
Obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1996 r., z prawem
bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na
serwerze wydawcy.
JSTOR [29]
Pełnotekstowy dostęp do archiwów czasopism jest licencjonowany w
zakresie kolekcji matematyczno-statystycznej i
humanistyczno-artystycznej. W wykazie czasopism w bazie JSTOR tytuły
należące do licencjonowanej kolekcji nie mają żadnych oznaczeń i można z
nich korzystać w pełnym zakresie. Pozostałe tytuły mają oznaczenie
całkowicie lub częściowo ograniczające dostęp do pełnego tekstu.
OECD iLibrary [30]
To platforma udostępniająca pełne teksty publikacji wydawanych przez:
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) -
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Serwis zawiera materiały
w języku angielskim i/lub francuskim: książki, serie wydawnicze, raporty
i tabele z danymi statystycznymi o krajach, biuletyny i czasopisma.
ScienceDirect [31]
Czasopisma elektroniczne Elsevier dostępne z serwera wydawcy. Dostęp
pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej
licencji akademickiej prowadzonej przez ICM.
SCOPUS [32]
Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk
matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych. Dostęp do
pełnotekstowych artykułów w zakresie licencjonowanych przez BG UMCS
tytułów czasopism.
SringerLink [33]
Czasopisma elektroniczne SpringerLink dostępne z serwera wydawcy. Dostęp
pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej
licencji akademickiej, prowadzonej przez ICM.
Taylor & Francis Online [34]
Platforma czasopism elektronicznych wydawanych przez grupę wydawniczą
Taylor and Francis. Dostęp do e-źródeł z większości dyscyplin naukowych.
WILEY Online Library [35]
Kolekcja pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Wiley z zakresu: Science,
Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science.
HeinOnline Law Journal Library [36]
Biblioteka amerykańskich czasopism o tematyce prawniczej oraz dostęp do
pełnego amerykańskiego serwisu prawniczego.
Royal Society of Chemistry [37]
Dostęp do pełnej kolekcji czasopism RSC (26 tytułów) oraz do archiwum
zawierającego ponad 1 200 000 artykułów, opublikowanych w latach
1841-2004.
Web of Science (Web of Knowledge) [38]
Baza cytowań z nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych. Dostęp do
pełnych tekstów artykułów w zakresie czasopism licencjonowanych przez
Uczelnię.

Z poważaniem

Urszula Poślada
Biblioteka UMCS

Links:
------
[1]
https://www.umcs.pl/pl/zasady-korzystania-z-licencjonowanych-e-zasobow.htm#page-1
[2] https://www.umcs.pl/pl/zasoby-elektroniczne.htm
[3] hhttps://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-baz-danych,9149,1.lhtm
[4]
https://lbw.lublin.eu/primo_library/libweb/action/search.do;jsessionid=2073E28F947210ACFDD2D9FA6729D6B8?mode=Basic&vid=48LBW_UMCS_VIEW&tab=primo_central_tab&
[5] http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra
[6] https://www.umcs.pl/pl/e-ksiazki.htm
[7]
http://sfx.lublin.eu/48lbw_umcs/azbook/default?param_perform_value=ebook&use=rem_j&param_sid_save=a69dfbf2c9c280028f411b2d59a1c887&lang=pol
[8] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/
[9] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/hhibuk/
[10] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/degruyter-books/
[11] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/bg-academic-research-ebooks/
[12]
http://han.bg.umcs.edu.pl/han/bg-ebsco-zakupione-decyzja-czytelnika/
[13] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ebrary/
[14] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/wiley-books/
[15] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/bg-wbn/
[16] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/sciencedirectbooks/
[17] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/springerlinkbooks/
[18] https://www.umcs.pl/pl/e-czasopisma.htm
[19]
http://sfx.lublin.eu/48lbw_umcs/az/default?use=rem_b&param_sid_save=7c1c111d73e7e4f8d4f2d267ef59cbe3&lang=pol
[20] https://journals.umcs.pl/
[21] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ejournals/
[22] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/journalsandserials/
[23] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/czytelniaonline2
[24] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/acs/
[25] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/scitation/
[26] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/aps/
[27] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/cambridgejournal/
[28] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/oxfordjournals/
[29] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/jstor/
[30] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/oecdilibrary/
[31] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/sciencedirect2/
[32] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/scopus/
[33] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/springerlink/
[34] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/taylorfrancisonline/
[35] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/wiley
[36] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/hein
[37] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/royal-society-chemistry/
[38] http://han.bg.umcs.edu.pl/han/webofscience/