i ROK FIZJOTERAPII- PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

mgr inż. Anna Stolarek

28.01.2019

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z §12 Uchwały Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 czerwca 2009 r. zajęcia z przedmiotów fakultatywnych nie mogą być uruchamiane i prowadzone w grupach studenckich liczących mniej niż 20 osób. W związku z tym osoby, które zapisały się na przedmiot Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych muszą wybrać inny przedmiot składając pisemną deklarację w dziekanacie.