Administracja Publiczna- prakyki

mgr inż. Anna Stolarek

14.01.2021

Pismo od Pana Prof. Kamila Sikory w sprawie praktyk

"Szanowni Państwo,

ponieważ zbliża się koniec pierwszego semestru, pojawiają się zatem od Państwa pytania dotyczące realizacji praktyk w semestrze letnim (odpowiednio drugim ( 1 rok), czwartym (2rok) i szóstym (3 rok).

 

Oczywiście istnieje taka możliwość, lecz część Państwa informuję (1 rok ST i 1 rok NST), a części Państwa przypominam (2 rok ST, 3 rok ST i 3 rok NST), że:

•             Wymiar praktyki

- 1 rok i 2 rok (ST i NST) 280 godzin co daje np. 40 dni roboczych po 7 godzin dzienne,

- 3 rok (ST i NST) 140 godzin co daje np. 20 dni roboczych po 7 godzin dzienne

•             W przypadku realizacji praktyki w trakcie okresu zajęć dydaktycznych obowiązuję procedura uzyskania zgody na realizacje takiej praktyki, nic w tym zakresie nie uległo zmianie mimo obecnej sytuacji pracy zdalnej, czyli:

 

1.Podanie do Pana Dziekana o wyrażenie zgodny na realizacje praktyki z podaniem okresu jej trwania, podmiotu, w którym praktyka ma być realizowana, a także co najistotniejsze wykazanie, że czynności i zadania które będą w danym podmiocie realizowane w ramach praktyki pozwolą na zrealizowanie efektów kształcenia odpowiednio dla praktyki 1 rok, 2 roku, 3 roku (efekty są różne). Np. proszę załączyć zakres działania praktykodawcy lub zakres planowanych do zrealizowania obowiązków w ramach praktyki.

2.Podanie powinno być własnoręcznie podpisane przez Studenta, a skan przesłany mailowo do Pani mgr Anny Stolarek, w celu przekazania go mnie abym sprawdził czy rzeczywiście będzie możliwość zrealizowania efektów, przypominam o kazusie który opowiadałem, gdy praktyka była realizowana w kancelarii adwokackiej!!!!!!

 

Bez dochowania wymogów proceduralnych nie będę zgadzał się na realizację praktyk.

 

Przypominam, Państwo realizujecie praktykę zawodową na kierunku Administracja Publiczna, zatem proszę mieć to na uwadze podejmując kroki związane z wyborem praktykodawcy.

Poniżej lista praktykodawcow, z którymi WZ UMCS w Puławach ma podpisane porozumienie o realizacji praktyk zawodowych:

Grupa Azoty w Puławach

Starostwo powiatowe w Puławach

Urząd Gminy w Puławach

Urząd Miasta w Puławach

Urząd Skarbowy w Puławach"