Administracja publiczna I rok st. stacjonarne i zaoczne

mgr inż. Anna Stolarek

07.05.2019

Zajęcia z Instytucji i źródeł prawa UE  z Panią dr Kingą Wernicką, które nie odbyły się 26.IV zostaja przeniesione na 24.V. 

Godziny i sala pozostają bez zmian.