Administracja publiczna

mgr inż. Anna Stolarek

02.06.2020

Terminy zaliczeń i egzaminów przedmiotów prowadzonych przez Panią dr Dorotę Lebową


1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA II rok (studia stacjonarne)
przedmiot: Część ogólna prawa administracyjnego

ĆWICZENIA - zaliczenie
-termin "0" 04.06.2020 r., godz. 16.00 (Wirtualny Kampus UMCS - test)
-termin sesyjny 22.06.2020 r., godz. 15.00 (Wirtualny Kampus UMCS - test)

2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA II rok (studia niestacjonarne)
przedmiot: Cześć ogólna prawa administracyjnego

ĆWICZENIA - zaliczenie
-termin "0" 07.06.2020 r., godz. 18.00 (Wirtualny Kampus UMCS - test)
-termin sesyjny 27.06.2020 r., godz. 10.00 (Wirtualny Kampus UMCS - test)

WYKŁADY - egzamin
-termin "0" 08.06.2020 r., godz. 18.00 (Wirtualny Kampus UMCS - test)
-termin sesyjny 28.06.2020 r., godz. 10.00 (Wirtualny Kampus UMCS - test)