OWI - przepisywanie ocen

dr Beata Jarosz

04.10.2021

Szanowni Państwo,

osoby, które zaliczyły wykład z Ochrony własności intelektualnej na wcześniejszych etapach kształcenia lub na innym kierunku studiów, mają możliwość przepisania oceny z przedmiotu. Decyzją Dziekan Wydziału Historii i Archeologii warunkiem jest zaliczenie przedmiotu na minimum 4,0 przy założeniu zgodności tematyki przedmiotu, wymiaru godzin (min. 15h) i liczby punktów ECTS (min. 1). Jeśli te kryteria są spełnione, proszę przesłać mailem (beata.jarosz@mail.umcs.pl) następujące informacje: numer albumu; kierunek studiów, na którym aktualnie powinien zostać zaliczony wykład; kierunek studiów, na którym przedmiot został zaliczony; ocena z przedmiotu i rok akademicki, w którym uzyskano zaliczenie.

Na wnioski o przepisanie oceny czekam do końca października; po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Beata Jarosz