Lektorat z języka obcego: terminy zajęć dla studentów WHiA

dr Paulina Litka

06.10.2022

Terminy zajęć z innych języków dla studentów WHiA (język kontynuowany) w semestrze zimowym 2022/2023 - istnieje możliwość zapisania się na lektoraty z następujących języków:

1. JĘZYK NIEMIECKI - mgr Kamil Zięba

studia I stopnia:

wtorek 11.30-13.00, s. 520 NH

wtorek 13.15-14.45, s. 520 NH

studia II stopnia:

czwartek 8.30-9.30, s. 520 NH

2. JĘZYK ROSYJSKI - mgr Ludmiła Kędzierska

studia I stopnia:

wtorek 13.15-14.45, s. 12B NH

studia II stopnia:

czwartek 8.30-9.30, s. 12B NH

3. JĘZYK FRANCUSKI - mgr Elżbieta Kowieska-Piłat

studia I stopnia:

wtorek 13.15-14.45, s. 11B NH

studia II stopnia:

czwartek 8.30-9.30, s. 11B NH

4. JĘZYK HISZPAŃSKI - mgr Magdalena Jankiewicz-Steinbrich

studia I stopnia:

wtorek 13.15-14.45, s. 537 NH

studia II stopnia:

czwartek 8.30-9.30, s. 537 NH

Studenci deklarujący chęć nauki tych języków będą mogli dołączyć do grup międzykierunkowych lub międzywydziałowych.