Zwolnienie lekarskie

dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk

09.05.2022

W dniach 5.05.2022 - 25.05.2022 przebywam na zwolnieniu lekarskim.