Zaliczenie z przedmiotu "Globalne zagrożenia bezpieczeństwa na świecie"

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

28.06.2019

Uprzejmie informuję, że zaliczenie z przedmiotu - Globalne zagrożenia bezpieczeństwa na świecie odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 roku o godzinie 12,00 w Auli C