Własność prywatna w doktrynach prawnych

dr Zbigniew Władek

27.11.2019

Drodzy Państwo 

w nawiązaniu do treści ogłoszenia z dnia 3 października br. i ustaleń podanych na wykładzie, nasze spotkania wykładowe odbywają się co dwa tygodnie począwszy od 18 X.19. Zachowując systematykę spotkań co dwa tygodnie począwszy od pierwszego wykładu daty kolejnych wykładów przedstawiają się nastepujaco: 6.12.19;  20.12.19 r.; 10.01.20 r.;24.01.20 r.; 31.01.20 r.