STYPENDIUM DOKTORANCKIE oraz ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH - wydłużenie terminu składania wniosków

mgr Magdalena Igras

11.10.2021

INFOMRACJA

Termin składania wniosków o:

- stypednium doktoranckie;

- zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

został przedłużony do 15 października br.