Psychologiczne podstawy- Prawo Bezpieczeństwa Wewnętrznego I st.

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik

30.09.2019

Zgodnie z Kalendarzem akademickim, 1 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku z uwagi na immatrykulację. Pierwszy wykład z przedmiotu Psychologiczne podstawy prawnie relewantnych zachowań człowieka odbędzie się 8 października.