Praktyki w sądach powszechnych i jednostkach Prokuratury z okręgu lubelskiego dla studentów prawa stacjonarnego

dr Magdalena Deneka

14.06.2019

Praktyki wakacyjne w sądach powszechnych i jednostkach Prokuratury z okręgu lubelskiego dla studentów prawa stacjonarnego odbędą się w terminie od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.

W sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń w Systemie Obsługi Praktyk, odbiorem dokumentacji dotyczącej praktyki i zaliczeniem praktyki należy kontaktować się z właściwym opiekunem.