PLAN ZAJĘĆ III ROK SEMESTR ZIMOWY STUDIA DOKTORANCKIE

mgr Magdalena Igras

09.10.2019

PLAN ZAJĘĆ DLA III ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH

W ROKU AKAD. 2019/2020

Semestr zimowy

 

 

 

25.10.2019   GODZ. 16.15 - „Metody badań w naukach prawnych” – prowadzący dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS – SALA RW

 

22.11.2019   GODZ. 16.15 – Forma czynności karno – procesowej (kwestie wybrane)prowadzący dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UMCS – SALA RW

 

29.11.2019   GODZ. 16.15Język angielski – prowadzący mgr Małgorzata Tokarska , SALA 2

 

13.12.2019     GODZ. 16.15Język angielski – prowadzący mgr Małgorzata Tokarska, SALA 2

 

20.12.2019     GODZ. 16.15 – Kontradyktoryjność postępowania sądowego jako element rzetelnego procesu karnego” – prowadzący  prof. dr hab. Katarzyna Dudka – SALA RW.

 

17.01.2020   GODZ. 16.15Język angielski – prowadzący mgr Małgorzata Tokarska , SALA 2

 

31.01.2020     GODZ. 16.15Język angielski – prowadzący mgr Małgorzata Tokarska, SALA 2