PLAN ZAJĘĆ II ROK SEMESTR ZIMOWY STUDIA DOKTORANCKIE

mgr Magdalena Igras

09.10.2019

PLAN ZAJĘĆ DLA II ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH

W ROKU AKAD. 2019/2020

Semestr zimowy

 

 

25.10.2019  GODZ. 16.15  sala  110 - „Nowoczesne techniki pisania pracy naukowej” prowadzący  dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

 

29.11.2019  GODZ. 16.15  sala  110 - „Nowoczesne techniki pisania pracy naukowej” prowadzący  dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

 

13.12.2019  GODZ. 16.15  sala  110 - „Nowoczesne techniki pisania pracy naukowej” prowadzący  dr hab. Arkadiusz  Bereza, prof. UMCS

 

20.12.2019  GODZ. 16.15 sala 110 – „Społeczeństwo obywatelskie”– prowadzący dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS

 

17.01.2020  GODZ. 16.15  sala  110  - „Ewolucja zasad postępowania cywilnego” prowadzący  prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

 

24.01.2020    GODZ.    16.15  s. 8 DS. Kronos  – Język angielski – prowadzący mgr Małgorzata Allit

 

31.01.2020     GODZ.   16.15   s. 8 DS. Kronos – Język angielski – prowadzący mgr Małgorzata Allit