Legitymacje dla studentów pierwszego roku - ważne!

mgr Elżbieta Maksym

18.08.2017

Aby otrzymać pierwszą legitymację studencką:

  1. złóż zamówienie na elektroniczną legitymację studencką w systemie IRK ( ➡ link),
  2. wgraj zdjęcie do legitymacji za pośrednictwem systemu IRK,
  3. dokonaj opłaty w wysokości 17 zł na konto podane w IRK (oznaczone jako konto do opłaty za legitymację).

Niedopełnienie jakiejkolwiek formalności uniemożliwi lub opóźni odbiór legitymacji w terminie.

Legitymacje będą wydawane przez dziekanaty od 1 października.

Szczegółowe informacje: www.legitymacja.umcs.pl