Kierunek Prawno-Administracyjny I rok

inż. Kamil Chacewicz

10.03.2020

W dniu 14 marca 2020 r. w godzinach 10.45 - 16.40 odbędą się zajęcia z przedmiotu postawowego "Negocjacje i mediacje w administracji".