I wykład "Służba więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa" BW I stopnia

inż. Kamil Chacewicz

29.03.2019

Pierwszy wykład z przedmiotu "Służba więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa" dla bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia, odbędzie się dnia 10 kwietnia 2019 roku.