Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

inż. Kamil Chacewicz

21.05.2019

Zajęcia z przedmiotu "Praktyczne aspekty postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Policję", prowadzone przez Jacka Dębińskiego nie
odbędzie się w dniu 22.05.2019 r.