Administracja stacjonarna I stopień - praktyki

dr Marek Woźnicki

12.03.2019

Uprzejmei informuję, że na moim profilu pracowniczym na stronie WPiA UMCS https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,3073,pl.html zamieszczone zostały informacje dotyczące odbywania praktyk dla studentów stacjonarnych studiów administracyjnych I stopnia.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt osobisty w godzinach dyżurów (wtorek 9.35-11.05, czwartek 9.35-11.05) pok. 602 lub w drodze mailowej.