Zmiana przebiegu seminariów i dyżurów

dr hab. Anna Granat

13.04.2021

Dr hab. Anna Granat zmienia sposób kontaktu w czasie seminariów i dyżurów z 13.04.2021 roku z temsowego na e-mailowy z powodu problemów technicznych.