Zmian grup Technologii Informacyjnych, BN 1 rok

dr Ewelina Kancik-Kołtun

24.10.2020

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami grup z Technologii Informacyjnych, zapraszam Państwa do dołączenie prowadzonych przeze mnie grup. Oto linki:

Technologie informacyjne, BN 1 rok, KW 10, pon. 8.00-9.30

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9646838866394d6b98f0a23c09c27a66%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7de97dc7-358b-423c-a141-8451ce5ce8e1&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Technologie informacyjne, BN 1 rok, KW 6, pon. 11.15-12.45

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1ab8357781dd41c08f89660b9e5862ad%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0ed53d26-2e38-4e49-853e-e0b06b4e56fc&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Technologie informacyjne, BN 1 rok, KW 12, pon. 12.50-14.20

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af473f0797f39466c940f5720e0f33eed%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a5394624-e528-4a31-bd16-0ea7339bdbac&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Technologie informacyjne BN, KW 11, pon. 16.05-17.35

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a064fae37681b44d599705218664d1e36%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c85af4f8-6f9c-4cd4-a939-9e1dda5f82fe&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Technologie informacyjne, BN 1 rok, KW 13, śr. 14.30-16.00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8f660153313d416a806d9d40a4eb8244%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=aee75e57-3940-421d-9922-b4ad4224b775&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Technologie informacyjne, BN 1 rok, KW 9, śr. 16.05-17.35

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9d4f71b4a7444f31a1cbacfc7bec013b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=944fa439-1a8d-4cd7-b313-bb36f61a685d&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b