Zajęcia z przedm. Międzynarodowa współpraca policji (Dr S. Weremiuk) - nowe terminy

mgr inż. Artur Wójtowicz

05.06.2020

Zaległe zajęcia z przedmiotu Międzynarodowa współpraca policji prowadzone przez dra S. Weremiuka dla studentów III roku kier. Bezpieczeństwo międzynarodowe, specj. Zarządzanie bezp. międzynarodowym odbędą się w dniach 9 i 10 czerwca, w godz. od 8.00 do 17.35 w s.111 (aula).