Red. T. Michałowski - odwołanie zajęć w dniu 6.12.2018 r.

mgr inż. Artur Wójtowicz

05.12.2018

Red. T. Michałowski odwołuje zajęcia w dniu 6.12.2018 r. z przedmiotu "Warsztat operatorski" dla studentów kierunku Produkcja medialna, specj. Multimedia, II rok, Ist.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 31.01.2019 r.