Przeniesienie zajęć Współczesna Publicystyka Polityczna DIKS III rok

dr Łukasz Jędrzejski

25.01.2023

Szanowni Państwo, 

Ze względu na obowiązki służbowe w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach  w dniu 26.01.2023 roku w porozumieniu z Państwem Studetami przenoszę jutrzejszy wykład z przedmiotu Współczesna Publicystyka Polityczna na dzień 27.01.2023 roku na godzinę 11.20. Zgodnie z Państwa prośbą zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams. 

Do zobaczenia! 

Dr Łukasz Jędrzejski