Prawo międzynarodowe publiczne wobec problemów bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne, II stopnia 2020/2021

dr hab. Konrad Pawłowski

14.11.2020

Szanowni Państwo,

 

Stosownie do zarządzenia Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, informuję, że zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne wobec problemów bezpieczeństwa będą realizowane w formule zdalnej (online).

 

Zajęcia będą prowadzone w programie MS Teams. Uprzejmie proszę Państwa o zalogowanie się do grupy ćwiczeniowej Prawo międzynarodowe publiczne wobec problemów bezpieczeństwa, studia niestacjonarne, II stopnia, 2020/2021  z wykorzystaniem kodu dostępu: r39ia5f

 

W czasie zajęć studenci mają obowiązek włączania kamery i korzystania ze słuchawek z mikrofonem.

 

Grupę zapraszam na pierwsze zajęcia online w dniu 15 listopada 2020 r.

 

                                                                                        Z wyrazami szacunku,

                                                                                         Konrad Pawłowski