Logistyka w sytuacjach kryzysowych

dr Agnieszka Ziętek

06.06.2021

Szanowni Państwo, Studenci 2 roku BN_niestacjonarne

Przeysłam link do zajęć z Logistyki w sytuacjach kryzysowych:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-8VJNIjO0s2P934yvj0vO9v4pMRBDK5i1Ze8KfdThCQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bff5699f-3b80-481d-b981-7407dcee9645&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Agnieszka Ziętek