Logistyka w sytuacjach kryzysowych

dr Agnieszka Ziętek

22.04.2021

Szanowni Państwo, Studenci II roku Bezpieczeństwa narodowego,

Informuję, że zajęcia z Logistyki w sytuacjach kryzysowych rozpoczynają się w poniedziałek, 26 kwietnia. 

Link dla grupy CA I (16.20): https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad2a3d06f8c714671b14ce0448cd4293d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=59d9151c-0544-4ffd-93ce-185dbe57335d&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Link dla grupy CA II (18.00): https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a02d93d1eb9e849a1820100b23db8efda%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3d1a0058-c2b1-493a-bdd6-89ce78371c56&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Proszę o zapisywanie się do zespołów. 

Agnieszka Ziętek